اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۵۸۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۸۳۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۷۰۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۱۵۶۰۲۴ ۰۰۹۸
۰۹۹۰۲۱۵۶۰۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ خیام ، طبقه سوم ، پلاک 392

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ خیام ، طبقه سوم ، پلاک 392

  • :
  • ۳۳۹۴۵۸۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۱۸۳۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۵۷۰۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای حبیبی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۴۵۸۴۶
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۷۰۱۲
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۱۵۶۰۲۴

آدرس