اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۵۸۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۸۳۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۷۰۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۱۵۶۰۲۴ ۰۰۹۸
۰۹۹۰۲۱۵۶۰۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ خیام ، طبقه سوم ، پلاک 392

استیل نمونه 33945846-021

تلفن

  • ۳۳۹۴۵۸۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۱۸۳۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۵۷۰۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۱۵۶۰۲۴ ۰۰۹۸
  • ۰۹۹۰۲۱۵۶۰۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ خیام ، طبقه سوم ، پلاک 392